Skopelos från luften

Tack till “ICARUS AIR FILMING”
(Aerial Photography & Filming Services)
för denna fantastiska video.