Ναός της Γεννήσεως Χριστού

Ναός της Γεννήσεως Χριστού, κοινώς «Χριστός» (Μητροπολιτικός Ναός)
Μεταβυζαντινά μνημεία στην πόλη του νησιού (Ναοί)
της Ασπασίας Ντίνα

Είναι σύνθετος τύπος, δηλαδή τετρακιόνιος σταυροειδής εγγεγραμμένος μετά τρικλίτου βασιλικής. Πλην του τρούλου του υψουμένου στην διασταύρωση των κεραιών του σταυρού της στέγης, ένας άλλος τρούλος υψώνεται πάνω από το Ιερό.

Οι οκτώ μαρμάρινοι κίονες πατούν επί ιωνικών βάσεων και επιστρέφονται με κιονόκρανα τεκτονικά και λεβητοειδή. Από τον κεντρικό τρούλο κρέμεται ξύλινος χορός με αμφιπρόσωπα εικονίδια με τις μορφές των προφητών και των Αποστόλων.

Το τέμπλο ξυλόγλυπτο με τον συνήθη διάκοσμο μετά 21 εικονιδίων εκ των μεγάλων εορτών σύμφωνα δε με επιγραφή εχρυσώθη το έτος 1762.

Εκτός των εικονιδίων του τέμπλου υπάρχουν στο ναό και άλλες εικόνες του 17ου, 18ου και 19ου αιώνα. Σημειώνεται η παράσταση του Χριστού ως αμπέλου του 17ου αιώνα.