Ναός Ζωοδόχου Πηγής

ή Παναγίας στο Λιβάδι

Μονόκλιτος, ξυλόστεγος με μεγάλη αψίδα του Ιερού και οριζόντια ξύλινη οροφή. Ανήκει εις την οικογένεια Δουλίδη. Έχουν καταγραφεί 13 εικόνες από τις οποίες σημειώνονται ιδιαίτερα οι εξής:

α) Πολυσύνθετος εικόνα, διαστ. 0,75 χ 0,48 μ. «σκαφωτή». Στο σκαμένο ξύλο διαμορφώνονται οκτώ τοξωτά στο κέντρο και είκοσι δύο στις άκρες ορθογώνια διάχωρα, καθένα με έξεργο πλαίσιο, όπου ιστορούνται σε μικρογραφία η Κοίμηση με τη Μετάσταση της Παναγίας και οι είκοσι τέσσερις οίκοι του Ακάθηστου Ύμνου. Τα τεχνοτροπικά στοιχεία της εικόνας οδηγούν στους ύστερους παλαιολόγειους χρόνους και μάλλον σε ελλαδικό εργαστήριο. Η εικόνα της Σκοπέλου είναι από τις ελάχιστες σωζόμενες υστεροβυζαντινές εικόνες που πραγματεύονται το θέμα του Ακάθιστου Ύμνου.

β) Ζωοδόχος Πηγή διαστ. 2.05χ1.05 μ. με την επιγραφή : “Χειρ και σύνθεσις Αντωνίου Αγοραστού του Κρητός ΑΧΟS (1676)

γ) Η φοβερά προστασία. Χρονολογία 1793.