Ναοί και Μονές στο ύπαιθρο

ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΕΣ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟ ΤΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Μεταβυζαντινά μνημεία στο ύπαιθρο του νησιού
της Ασπασίας Ντίνα

1.
Ναός Ζωοδόχου Πηγής ή Παναγίας στο Λιβάδι

Μονόκλιτος, ξυλόστεγος με μεγάλη αψίδα του Ιερού και οριζόντια ξύλινη οροφή. Ανήκει εις την οικογένεια Δουλίδη. Έχουν καταγραφεί 13 εικόνες από τις οποίες σημειώνονται ιδιαίτερα οι εξής: α)Πολυσύνθετος εικόνα, διαστ. 0,75χ0,48 μ. «σκαφωτή». Στο σκαμένο ξύλο διαμορφώνονται οκτώ τοξωτά στο κέντρο και είκοσι δύο στις άκρες ορθογώνια διάχωρα, καθένα με έξεργο πλαίσιο, όπου ιστορούνται σε μικρογραφία η Κοίμηση με τη Μετάσταση της Παναγίας και οι είκοσι τέσσερις οίκοι του Ακάθηστου Ύμνου. Τα τεχνοτροπικά στοιχεία της εικόνας οδηγούν στους ύστερους παλαιολόγειους χρόνους και μάλλον σε ελλαδικό εργαστήριο. Η εικόνα της Σκοπέλου είναι από τις ελάχιστες σωζόμενες υστεροβυζαντινές εικόνες που πραγματεύονται το θέμα του Ακάθιστου Ύμνου. β) Ζωοδόχος Πηγή διαστ. 2.05χ1.05 μ. με την επιγραφή : “Χειρ και σύνθεσις Αντωνίου Αγοραστού του Κρητός ΑΧΟS (1676) γ) Η φοβερά προστασία. Χρονολογία 1793.

2.

Μονή Ευαγγελισμού

Κάντε κλικ εδώ για αναλυτική περιγραφή και φωτογραφίες

3.

Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
Κάντε κλικ εδώ για αναλυτική περιγραφή και φωτογραφίες

4.

Μονή Αγίας Βαρβάρας

Κάντε κλικ εδώ για αναλυτική περιγραφή και φωτογραφίες

5.

Μονή Τιμίου Προδρόμου

Κάντε κλικ εδώ για αναλυτική περιγραφή και φωτογραφίες

6.

Μονή Αγίου Ρηγίνου
Κάντε κλικ εδώ για αναλυτική περιγραφή και φωτογραφίες

7.
Μονή Αγίου Ευσταθίου: Δεν είναι γνωστός ο ακριβής χρόνος ίδρυσης του μοναστηρίου. Στα φιρμάνια όμως της μονής του Προδρόμου, αναγράφεται ως χρεώστης και η Μονή Αγίου Ευσταθίου. Αυτό σημαίνει ότι η μονή υπήρχε περί το 1600.

8.
Αγία Μονή: Ευρίσκεται πλησίον της μονής Ευσταθίου. Ανήκε στην οικογένεια Μανωλάκη, η οποία το 1670 την αφιέρωσε με τα κτήματά της στην μονή της Μεγίστης Λαύρας.

9.
Μονή Αγίου Ταξιάρχου Γλώσσας:Το καθολικό και τα κελιά είναι κτίσματα της τουρκοκρατίας. Στο προαύλιο της μονής υπάρχουν υπολείμματα παλαιοχριστιανικού ναού.

10.
Μονή του Σταυρού: Απέχει 25 λεπτά από την Σκόπελο προς τα νοτιοανατολικά. Στην Αγία Τράπεζα η επιγραφή: 1782 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘΕΝ.

Στο νησί υπάρχουν και άλλα έρημα μοναστήρια όπως:
– ο Άγιος Ταξιάρχης ο Βάτος
– ο Άγιος Ιωάννης
– ο Άγιος Γεώργιος
Υπάρχουν επίσης και ασκητήρια εντός σπηλαίων όπως εις Πάνορμον και Λιμνονάρι.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
– Α. Ξυγγόπουλου, αρχ. Εφημ. 1956, σελ. 181 – 198 «Ο ναός της Επισκοπής Σκοπέλου»
– Π. Λαζαρίδη, Μεσαιωνικά Θεσσαλίας και Σποράδων Νήσων, Α.Δ. 19 (1964) Χρονικά σ. 273-293 πιν. 312-322
– Αδαμάντιος Σάμψων, Η νήσος Σκόπελος. Ιστορική και αρχαιολογική μελέτη. Αθήνα 1968. Κ. Α. Μακρής, Μεταβυζαντινή και νεώτερη Μαγνησία, Μαγνησία. Το χρονικό ενός πολιτισμού, Αθήνα 1982