Ναός της Παναγίας του Παπαμελετίου

Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ή Παναγίας του Παπαμελετίου

Κτίσμα του 17ου αιώνα στο τύπο του σταυροειδούς, συνθέτου, τετρακιονίου, μετά τρούλου ναού. Από την ανατολική πλευρά του κτιρίου προβάλλει πεντάπλευρος η αψίδα του Ιερού. Στη βόρεια πλευρά του ναού είναι προσκολλημένο μονόκλιτο παρεκκλήσιο των Αγίων Αναργύρων μετά τρούλου. Υπέρ τη νότια θύρα του ναού η επιγραφή: 1676. ΒΕΝΙΑΜ(ΙΝ) / ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ / ΙΩ(ΑΝΝΟΥ) ΒΑΓΓΕΛΙΝΟΥ / ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟC / KV ΙΩΑCΑΦ.

Τέμπλο ξυλόγλυπτο, πλούσια διακοσμημένο με κληματίδες, ζώα, πτηνά, έλικες, φέρει τη Μεγάλη Δέηση από 25 μορφές και την σειρά μεγάλων εορτών από 20 εικονίδια. Επιγραφή υπέρ την Ωραία πύλη, δηλώνει ότι το τέμπλο κατασκευάστηκε το 1683 υπό του Αντωνίου Αγοραστού εκ Κρήτης. Στον ναό είχαν καταγραφεί αρκετές εικόνες 17ου, 18ου και 19ου αιώνα. Μεταξύ αυτών και οι εξής εικόνες: α) Θεοτόκος ένθρονος, εις τον συνήθη τύπο μετά των τεσσάρων Προφητών και β) ο Χριστός ένθρονος ως Μέγας Αρχιερεύς, εις τον συνήθη τύπο με τα σύμβολα των τεσσάρων Ευαγγελιστών. Και οι δύο εικόνες έχουν την επιγραφή «Διά χειρός -Αντωνίου Αγοραστού του Κρητός 1681»

απόσπασμα από τη δημοσίευση “Μεταβυζαντινά μνημεία στην πόλη του νησιού (Ναοί)”
της Ασπασίας Ντίνα